Al-Hilal Saudi FC - Shabab Al Ahli Dubai season 2022

Stadion

Stadion name

King Saud University Stadium

Capacity

25000

Address

Ash Shaikh Hasan Ibn Abdullah Al Ash Shaikh, King Saud University
Riyadh